İade & Değişim & Teslimat

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

Cancellation and cancellation terms

شروط الإلغاء والإلغاء

 

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

 4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

 

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

 

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

 

CAYMA HAKKI:

 1. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

 

 1. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET

ADI/UNVANI: BİLSARF BİLGİSAYAR SARF MALZEMELERİ SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
ADRES: PERPA TİCARET MERKEZİ B-BLOK KAT: 8 NO: 975 OKMEYDANI-ŞİŞLİ-İSTANBUL
EPOSTA: info @ bilsarf.com.tr
TEL: 0212 320 50 80 - 320 69 69
FAKS: 0 212 320 50 81

 

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

 1. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

 2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

İADE KOŞULLARI:

 1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

 2. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 

 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

 2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

 

ÖDEME VE TESLİMAT

 1. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, Akbank, Garanti, bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.

 2. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.


   

   

   

   

  Cancellation and cancellation terms

  CONSUMER RIGHTS – CANCELLATION – CANCELLATION CONDITIONS

  GENERAL:

  If you place an order electronically via the website you are using, you agree to be bound by the prior notification form and the distance selling agreement.

  Buyers are subject to the provisions of the law no.6502 on Consumer Protection and the regulations on distance contracts (RG:27.11.2014/29188) regarding the sale and delivery of the product they purchase and other laws in force.

  Shipping costs will be paid by buyers.

  Each product purchased is delivered to the person and/or organization at the address indicated by the purchaser, provided that it does not exceed 30 days of legal time. If the product is not delivered within this period, buyers may terminate the contract.

  The purchased product must be delivered with documents such as warranty certificate, user manual, if any, in compliance with the specifications stated in the order and complete.

  In the event that the sale of the purchased product becomes impossible, the seller must notify the purchaser in writing within 3 days of the receipt of this situation. The total price must be returned to the buyer within 14 days.

  IF THE PURCHASE PRICE IS NOT PAID:

  If the buyer fails to pay the price of the product purchased or cancels the bank records, the seller's obligation to deliver the product is terminated.

  PURCHASES MADE WITH UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD:

  After the product has been delivered, if it is found that the credit card that the purchaser has paid is used by unauthorized persons and the price of the product sold is not paid to the seller by the bank or financial institution concerned, the purchaser is obliged to return the product to the seller in such a way that the shipping expenses

   

  IF THE PRODUCT CANNOT BE DELIVERED FOR UNFORESEEN REASONS,:

  If force majeure causes unforeseeable by the seller and cannot be delivered during the period of the product, the Purchaser shall be notified of the situation. The buyer may request the cancellation of the order, the replacement of the product or the postponement of the delivery until the obstruction has been eliminated. If the buyer cancels the order; if he / she has made the payment in cash, he / she will be paid in cash within 14 days of the cancellation. If the buyer has made payment by credit card and cancels it, the product price will be refunded to the bank within 14 days of this cancellation, but it is possible that the bank will transfer the payment to the buyer's account within 2-3 weeks.

   

  OBLIGATION OF THE BUYER TO CHECK THE PRODUCT:

  The buyer will examine the goods/services subject to the contract before receiving the delivery; loser, broken, broken packing, etc. damaged and defective goods/services will not be delivered from the cargo company. The goods/services received will be deemed to be undamaged and sound. The buyer upon delivery of the goods/services must be protected carefully. Goods/services should not be used if the right to withdraw is to be used. The invoice must also be returned with the product.

  RIGHT OF WITHDRAWAL:

  Buyer may exercise the right to withdraw from the contract by rejecting the goods without any legal or penal responsibility and without giving any reason, provided that the seller notifies the seller through the following contact details within 14 (fourteen) days from the date of delivery of the product to himself or to the person/organization at the address indicated by the purchaser.

  INFORMATION ABOUT THE SELLER'S RIGHT TO CANCEL NOTIFICATION:

  COMPANY

  NAME/TITLE: BILSARF BILGISAYAR SARF MALZEMELERI SAN. VE TIC.  LTD. STI.

  ADDRESS: PERPA TICARET MERKEZI B-BLOK KAT: 8 NO: 975 OKMEYDANI-ŞIŞLI-ISTANBUL- TURKEY

  E-mail: info @ bilsarf.com.tr

  Phone: +90 212 320 50 80 - +90 212 320 69 69

  Fax: +90 212 320 50 81

   

  DURATION OF THE RIGHT OF WITHDRAWAL:

  If the buyer buys a service, this 14-day period starts from the date of signing of the contract. Before the termination of the right to withdraw, the right to withdraw cannot be used in the service contracts which have been started with the approval of the consumer and the performance of the service.

  The costs resulting from the exercise of the right of withdrawal shall be borne by the seller.

  In order to use the right of withdrawal, it is obligatory to notify the seller by registered mail, fax or e-mail within 14 (fourteen) days, and the product must not be used in accordance with the provisions of "products not to use the right of withdrawal" set forth in this agreement.

   

  RIGHT OF WITHDRAWAL: 

  3. the invoice of the product delivered to the person or purchaser, (if the invoice of the product requested to be returned is Corporate, it should be sent with the return invoice issued by the institution during the return. Order refunds issued on behalf of invoice institutions will not be completed unless the refund invoice is not deducted.)

  Return form, box, packaging of the products to be returned, if any, with the standard accessories must be delivered in complete and undamaged.

   

  RETURN CONDITIONS:

  The seller is obliged to return the documents to the buyer and return the goods within 20 days from the date of receipt of the notification of the withdrawal to the purchaser within 10 days at the latest.

  If for any reason a decrease in the value of the goods is due to the defect of the buyer or if the refund becomes impossible, the buyer shall be liable to compensate the loss of the seller at the rate of the defect. However, the purchaser is not responsible for the changes and distortions that occur due to the proper use of the goods or the product within the period of the right of withdrawal. 

  If the campaign limit is lower than the amount issued by the seller due to the use of the right of withdrawal, the discount amount utilized within the scope of the campaign will be cancelled.

  PRODUCTS THAT CANNOT BE USED FOR WITHDRAWAL:

  Buyer's request or clearly according to personal needs available to be generated and sent back to the non-the lower parts underwear, swimsuits, bikini bottoms, makeup, disposable products, fast are in danger of degradation or the expiration date after it is delivered to buyer goods which are likely to pass by the client to be returned if the packaging has been opened products that are not appropriate in terms of Health and hygiene, delivery, and after mixed with other products that cannot be distinguished by the nature of the products, except as provided under the subscription agreement, in the event that goods related to periodicals such as newspapers and magazines, services performed in electronic environment or intangible goods which are delivered to the consumer immediately, and audio or video recordings, books, digital content, software programs, data recording and data storage devices, computer consumables, packaging are opened by the purchaser, the refund may not be made in accordance with the regulation. Furthermore, it is not possible to use the right of withdrawal of services started with the approval of the consumer before the termination of the right of withdrawal period.

   

  Cosmetics and personal care products, underwear, swimwear, bikini, book, software and programs that can be copied, DVD, VCD, CD and cassette with stationary consumables (toner, cartridge, ribbon etc.)) in order to be returned, their packaging must be unpopular, untested, unspoilt and unused.

  DEFAULT AND LEGAL CONSEQUENCES

  The buyer accepts, declares and undertakes that in the case of default in the case of credit card transactions, the card holder will pay interest within the framework of the credit card agreement between the bank and the bank and will be responsible for the bank. In this case, the bank may apply legal remedies; ask the buyer for the costs and attorneys ' fees to arise and in any case, if the buyer defaults on the debt, the buyer accepts that the seller will pay the loss and damages suffered by the seller due to the delayed performance of the debt.

  PAYMENT AND DELIVERY

  You can make bank transfer or EFT (electronic fund transfer) to any of our Akbank, Garanti, Bank accounts (TL).

  With your credit cards through our site, you can take advantage of all kinds of online single payment or online installment opportunities for your credit card. 

   

   

   

  شروط الإلغاء والإلغاء

  حقوق المستهلك-شروط الإلغاء

  ألف-لمحة عامة:

  إذا وضعت طلبا إلكترونيا عبر الموقع الذي تستخدمه ، فإنك توافق على الالتزام بنموذج الإخطار المسبق واتفاق البيع عن بعد.

  المشترين تخضع لأحكام القانون رقم.6502 على حماية المستهلك واللائحة التنفيذية على عقود بعد (RG:27.11.2014/29188) بشأن بيع وتسليم شراء المنتج وغيرها من القوانين المعمول بها.

  وسيدفع المشترون تكاليف الشحن.

   

  ويسلم كل منتج يتم شراؤه إلى الشخص و/أو المنظمة على العنوان الذي يبينه المشتري ، شريطة ألا يتجاوز 30 يوما من الوقت القانوني. وإذا لم يسلم المنتج خلال هذه الفترة ، يجوز للمشترين إنهاء العقد.

   

  ويجب تسليم المنتج المشترى بوثائق مثل شهادة الضمان ، ودليل المستخدم ، إن وجد ، امتثالا للمواصفات المذكورة في الترتيب والكامل.

   

  وفي حالة استحالة بيع المنتج المشترى ، يجب على البائع أن يخطر المشتري كتابة في غضون 3 أيام من استلام هذا الوضع. ويجب إعادة السعر الإجمالي إلى المشتري في غضون 14 يوما.

   

  إذا لم يدفع ثمن الشراء:

   

  وإذا لم يدفع المشتري ثمن المنتج المشترى أو ألغى السجلات المصرفية ، ينتهي التزام البائع بتسليم المنتج.

   

  المشتريات التي تمت باستخدام بطاقة الائتمان دون إذن:

   

  وبعد تسليم المنتج ، إذا تبين أن بطاقة الائتمان التي دفعها المشتري يستخدمها أشخاص غير مأذون لهم ولم يدفع المصرف أو المؤسسة المالية المعنية للبائع ثمن المنتج الذي يباع ، يكون المشتري ملزما بإعادة المنتج إلى البائع بطريقة تجعل نفقات الشحن.

   

   

   

  إذا تعذر تسليم المنتج لأسباب غير متوقعة,:

   

  وإذا تسببت القوة القاهرة في عدم توقع البائع لها وتعذر تسليمها خلال فترة المنتج ، يخطر المشتري بالحالة. ويجوز للمشتري أن يطلب إلغاء الطلب أو استبدال المنتج أو تأجيل التسليم إلى أن يتم إلغاء العقبة. وإذا ألغى المشتري الطلب ؛ وإذا كان قد دفع المبلغ نقدا ، يدفع له نقدا في غضون 14 يوما من الإلغاء. وإذا قام المشتري بالدفع ببطاقة ائتمان وألغاه ، فإن سعر المنتج سيرد إلى المصرف في غضون 14 يوما من هذا الإلغاء ، ولكن من الممكن أن يحول المصرف المبلغ إلى حساب المشتري في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

   

   

   

  التزام المشتري بفحص المنتج:

   

  ويقوم المشتري بفحص السلع / الخدمات الخاضعة للعقد قبل استلام التسليم ؛ والخاسر ، والكسر ، وكسر التعبئة ، وما إلى ذلك. ولن تسلم السلع/الخدمات التالفة والعيوب من شركة الشحن. وتعتبر السلع / الخدمات المتلقاة غير متضررة وسليمة. ويجب حماية المشتري بعناية عند تسليم البضائع/الخدمات. ولا ينبغي استخدام السلع/الخدمات إذا أريد استخدام الحق في الانسحاب. ويجب أيضا إعادة الفاتورة مع المنتج.

   

  الحق في الانسحاب:

   

  المشتري ممارسة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية من خلال رفض البضاعة دون أي سند قانوني أو المسؤولية الجنائية دون إبداء أي سبب ، بشرط أن البائع بإعلام البائع من خلال تفاصيل الاتصال التالية في غضون 14 (أربعة عشر) يوما من تاريخ تسليم المنتج إلى نفسه أو إلى الشخص/المنظمة على العنوان المبين من قبل المشتري.

   

  معلومات عن حق البائع في إلغاء الإشعار:

   

  سرية

   

  الاسم / العنوان: bilsarf bilgisayar sarf malzemeleri san. - أجل.  ltd. sti.

   

  العنوان: PERPA TICARET MERKEZI B BLOK KAT: 8 رقم: 975 OKMEYDANI-شيشلي-اسطنبول - تركيا

   

  e-mail: info @ bilsarf.com.tr

   

  الهاتف: +90 212 320 50 80 - +90 212 320 69 69

   

  fax: +90 212 320 50 81

   

   

   

  مدة حق السحب:

   

  وإذا اشترى المشتري خدمة ، تبدأ فترة الـ 14 يوما هذه من تاريخ توقيع العقد. وقبل إنهاء الحق في الانسحاب ، لا يمكن استخدام الحق في الانسحاب في عقود الخدمات التي بدأت بموافقة المستهلك وأداء الخدمة.

   

  يتحمل البائع التكاليف الناجمة عن ممارسة حق السحب.

   

  من أجل استخدام حق الانسحاب ، وجوب أن يخطر البائع عن طريق البريد المسجل أو الفاكس أو البريد الإلكتروني في غضون 14 (أربعة عشر) يوما, و المنتج لا يجب أن تستخدم وفقا لأحكام "منتجات عدم استخدام حق الانسحاب" المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

   

   

   

  الحق في الانسحاب: 

   

  3. ففاتورة المنتج المسلم إلى الشخص أو المشتري (إذا كانت فاتورة المنتج المطلوب إعادته شركة ، فينبغي إرسالها مع فاتورة الإعادة التي تصدرها المؤسسة أثناء الإعادة. ولن تكتمل أوامر الاسترداد الصادرة باسم مؤسسات الفواتير ما لم تخصم فاتورة الاسترداد.)

   

  ويجب تسليم استمارة العودة ، الصندوق ، عبوة المنتجات المراد إعادتها ، إن وجدت ، مع لوازم قياسية كاملة وغير متضررة.

   

   

   

  شروط العودة:

   

  يلتزم البائع إرجاع المستندات إلى المشتري إرجاع السلع في غضون 20 يوما من تاريخ استلام الإخطار من الانسحاب إلى المشتري في غضون 10 أيام على الأكثر.

   

  وإذا حدث لأي سبب من الأسباب انخفاض في قيمة البضاعة بسبب عيب المشتري أو استحال رد المبلغ ، يكون المشتري مسؤولا عن تعويض البائع عن خسارته بسعر العيب. غير أن المشتري ليس مسؤولا عن التغيرات والتشوهات التي تحدث بسبب الاستخدام السليم للبضائع أو المنتج خلال فترة حق السحب. 

   

  وإذا كان حد الحملة أقل من المبلغ الذي أصدره البائع بسبب استخدام حق السحب ، فإن مبلغ الخصم المستخدم في نطاق الحملة سيلغى.

   

  المنتجات التي لا يمكن استخدامها في السحب:

   

  طلب المشتري أو بوضوح وفقا للاحتياجات الشخصية المتاحة لتوليد إرسالها إلى غير الأجزاء السفلية من الملابس الداخلية ، المايوه البكيني, مكياج, منتجات المتاح, سريع في خطر تدهور أو تاريخ انتهاء الصلاحية بعد تسليمها إلى المشتري البضائع التي من المرجح أن تمر من قبل العميل يتم إرجاعها إذا تم فتح العبوة المنتجات غير المناسبة من حيث الصحة والنظافة, التسليم, وبعد مختلطة مع غيرها من المنتجات التي لا يمكن تمييزها من خلال طبيعة المنتجات ، إلا على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الاشتراك, في حالة السلع ذات الصلة الدوريات مثل الصحف والمجلات الخدمات التي أجريت في البيئة الإلكترونية أو السلع غير الملموسة التي يتم تسليمها إلى المستهلك مباشرة و التسجيلات الصوتية أو الفيديو والكتب الرقمية محتوى البرامج أو البيانات أو تسجيل وتخزين البيانات من أجهزة الكمبيوتر الاستهلاكية والتعبئة والتغليف يتم فتحها من قبل المشتري, برد قد لا تكون مصنوعة وفقا للائحة. وعلاوة على ذلك ، لا يمكن استخدام حق سحب الخدمات الذي بدأ بموافقة المستهلك قبل إنهاء حق الانسحاب.

   

   

   

  مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية, الملابس الداخلية, ملابس, بيكيني, كتاب, البرامج التي يمكن نسخ, DVD, VCD, CD و كاسيت مع ثابتة الاستهلاكية (الحبر خرطوشة الشريط الخ.) ومن أجل إعادتها ، يجب أن تكون عبوتها غير شعبية وغير مجربة وغير معدة وغير مستخدمة.

   

  2-التقصير والعواقب القانونية

   

  ويقبل المشتري ويعلن ويتعهد بأنه في حالة التقصير في معاملات بطاقات الائتمان ، يدفع صاحب البطاقة فائدة في إطار اتفاق بطاقة الائتمان المبرم بين المصرف والمصرف ويكون مسؤولا عن المصرف. في هذه الحالة يجوز للبنك أن تطبيق سبل الانتصاف القانونية ؛ اسأل المشتري تكاليف وأتعاب المحاماة أن تنشأ في أي حال ، إذا كان المشتري التخلف عن سداد الديون ، يقبل المشتري أن البائع دفع الخسائر والأضرار التي تكبدها البائع بسبب تأخر أداء الدين.

   

  الدفع والتسليم

   

  يمكنك إجراء تحويل مصرفي أو تمويل إلكتروني (تحويل إلكتروني) إلى أي من البنك لدينا ، garanti ، الحسابات المصرفية (tl).

   

  مع بطاقات الائتمان الخاصة بك من خلال موقعنا, يمكنك الاستفادة من جميع أنواع على الانترنت دفعة واحدة أو على الانترنت الدفعة فرص بطاقة الائتمان الخاصة بك.

Bilsarf Bilgisayar